Home

Geldservice Nederland (GSN) zorgt ervoor dat het chartale geld voor een aantal banken in Nederland wordt geteld en gedistribueerd. Sinds oktober 2011 verzorgt GSN deze dienstverlening voor haar aandeelhouders (Rabobank, ABN AMRO en ING) en biedt zij deze diensten ook aan andere banken aan. Ons doel is de dienstverlening aan onze klanten continu te verbeteren en waar mogelijk onze opdrachtgevers de zorg voor deze dienstverlening uit handen te nemen. Daarnaast voelen wij ons er verantwoordelijk voor dat de beschikbaarheid van contant geld in heel Nederland gegarandeerd is. 

Bij GSN werken ruim 340 medewerkers in vaste dienst. Daarbij worden onze medewerkers dagelijks versterkt door flexkrachten.
GSN vervult haar rol door uit te gaan van drie kernwaarden: Trots, Ondernemerschap en Professionaliteit. Bij alles wat GSN doet wordt getoetst of het bijdraagt aan minimaal één van deze kernwaarden. Het leidende principe daarbij is een evenwichtige belangenafweging tussen klanten, medewerkers en aandeelhouders. Het hoofdkantoor van GSN is gevestigd in Weesp.

Lees hier: Banken werken aan gezamenlijk netwerk geldautomaten